Välkommen till stipendielistan

Här försöker vi att göra det så enkelt som möjligt att söka och hitta stipendium från diverse fonder, stiftelser, universitet, etcetera så att du slipper låna pengar från CSN eller andra aktörer.