HEM   >>  SÖKNING   >>  ÖVRIGA STIPENDIER   >>  TIPS

 
Välj ut intressanta stipendier genom att klicka på ikonen spara till höger om respektive stipendium. Du kan sedan skapa en rapport innehållande de markerade stipendierna. Om du tycker att du får för få träffar kan du läsa vår sökhjälp.
Stipendienamn

Beskrivning

   Skapa rapport

Stipendietyp
Ämnesområde
Resultat 21 - 30 av 101

NamnEkologiska Ungdomsstiftelsen
SyfteStiftelsen har till ändåmål att med stipendier, forskningsbidrag och pris till ungdomar (i första hand upp till 25 år) främja utvecklingen av ekologiskt hållbara produktionsformer och livsstilar i Sverige och övriga världen.

NamnEmil Heijnes Stiftelse för rättsvetenskaplig forskning
Syfte

16/10

Stiftelsens ändamål är att främja rättsvetenskaplig forskning, bedriven av svenska medborgare. Stiftelsen lämnar i sådant syfte forskningsanslag åt advokater, domare, andra vid landets allmänna domstolar anställda rättsbildade personer samt lärare vid landets universitet och högskolor.

NamnEnergi- och Miljötekniska Föreningen
SyfteFöreningen delar ut stipendier för bästa examensarbete, licentiatuppsats eller doktorsavhandling inom VVS-området.

NamnErnströmgruppens, Ulla och Gerhard Hobohms stiftelse
SyfteVerksamheten är huvudsakligen inriktad på att främja vetenskaplig forskning samt att ge ekonomiskt stöd till hjälporganisationer, ofta med lokal förankring.

NamnEugen Schaumans fond
Syfte

3/4

Fonden utdelar stipendier åt finlandssvenskar och rikssvenska medborgare "främst för rättsvetenskaplig forskning och juridiska studier som är ägnade att stärka och fördjupa den nordiska gemenskapen på rättens område".

NamnEuropean Association for Women in Science, Engineering and Technology (WiTEC)
SyfteWiTEC förmedlar stipendier till kvinnliga studenter som vill göra utlandspraktik i ett annat europeiskt land under minst tre månader. WiTEC-stipendierna är avsedda för kvinnliga studenter som utbildar sig inom traditionellt mansdominerade yrken, i synnerhet naturvetenskap, teknik, ekonomi, och IT.

NamnEva och Oscar Ahréns Stiftelse
Syfte

31/1

Stiftelsen inriktar sig på att hjälpa människor som behöver olika former av stöd inom områdena vård, uppfostran, utbildning (kristen/handels/hantverksanknytning) och medicinsk forskning.

NamnFamiljen Erling-Perssons Stiftelse
Syfte

1/51/11

Stiftelsens anslag ges främst till forsknings- eller utbildningsprojekt inom medicin och vård samt inom intresseområden som ligger nära eller omfattar ämnet entreprenörskap. Stiftelsen ser helst att forskningsprojekten har en tvärvetenskaplig karaktär.

NamnFilip Söderhielms Minnesfond
SyfteFonden delar ut stipendier och bidrag till personer, projekt och organisationer för att: 1. Inspirera unga människor att våga uppfylla drömmar som skapar varaktig och bestående livskvalitet. 2. stödja och uppmuntra tillämpad diabetesforskning.

NamnForskraftstiftelsen Theodor Adelswärds Minne
SyfteStiftelsen ger stipendier till doktorsavhandlingar och examensarbeten som behandlar frågor rörande internationella förhållanden, internationellt samarbete och internationella organ, speciellt rörande fredsbevarande och konfliktlösande insatser, mänskliga rättigheter samt energi- och miljöfrågor

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

KONTAKT:  info@stipendielistan.se