Kulturstipendier

Kulturstipendier kan sökas inom exempelvis konst, dans & koreografi, fotografi, journalistik, litteratur, design, musik, film & TV, teater och så vidare. Det finns stipendier för så väl etablerade kulturutövare som för studerande, som exempelvis kan användas till att finansiera projekt, resor, utställningar, utbildningar eller inköp av material. Det finns både nationella och lokala kulturstipender, som kan variera kraftigt beroende på plats, samt ändamål.

Byggnads kulturstipendium

Stipendiesumma: 15.000 kr per stipendiat

Områden: Musik, litteratur, journalistik, dans, film, bildkonst, teater, konsthantverk, fotografi, arkitektur, övrig scenkonst

https://www.byggnads.se/om-oss/om-oss/kulturstipendium/

Svenska Kyrkans kulturstipendier

Svenska Kyrkan delar ut fem kulturstipendier inom litteratur, musik, film, bildkonst och teater varje år. Sammanlagt är det 500 000 kr som går till kulturutövares projekt om livsfrågor, trostolkning och religiösa motiv.

Stipendiesumma: 500.000 kr (sammanlagt)

Områden: Litteratur, musik, film, bildkonst och teater

https://www.svenskakyrkan.se/kulturstipendium

Länsstyrelsernas gemensamma stiftelsedatabas

I den här databasen kan du hitta diverse stiftelser via län och kommun, samt efter ändamål. Testa att söka på exempelvis ”konst”, ”dans” eller ”film”, så får du en enorm mängd olika resultat.

http://web05.lansstyrelsen.se/stift/StiftWeb/SSearch.aspx

Konstnärsnämnden

Konstnärsnämnden delar ut en mängd stipendier och bidrag till ett värde på omkring 120 miljoner kronor varje år. Dessa kan ansökas av frilansande konstnärer inom bild, form, dans, film, musik och teater som är yrkesaktiva i Sverige. Ungefär hälften av bidragen delas ut av bildkonstnärsfonden, främst i form av arbetsstipendier för konstnärer inom bild och form. Konstnärer i grundutbildning (upp till och med högskola) kan inte få stöd av Konstnärsnämnden.

http://www.konstnarsnamnden.se/Stipendier

Kulturrådet

Kulturell verksamhet och kulturella ändamål kan få statligt stöd av Kulturrådet. Deras fokus ligger på ett brett, inklusivt mångfald av kultur och inkluderar bland annat scenkonst, musik, litteratur, kulturtidskrifter, läsfrämjande, bild och form, museer, utställningar, regional kulturverksamhet, samt minoritetskultur. Detta med ett rättighetsperspektiv som inkluderar alla grupper och görs så tillgänglig som möjligt över hela landet. Samtidigt finns det ett fokus på kvalitet, förnyelse, utveckling och kulturellt utbyte. Så väl organisationer som fria aktörer kan ansöka, förutsatt att de inte är skuldsatta till staten.

http://www.kulturradet.se/

Konstakademien

Konstakademien förvaltar ett antal stiftelser och fonder som delar ut stipendier till konstnärer och arkitekter. Somliga delas ut som priser eller belöningar av särskilda nämnder, medan andra går att söka. För mer information och aktuella stipendier bör du besöka deras webbplats.

https://konstakademien.se/stipendieverksamhet/

https://konstakademien.se/utlysta-stipendier/

Sveriges författarfond

Det är Sveriges författarfond som står för bibloteksersättningen, vilket är betalningen som upphovsmän och översättare får när deras böcker lånas ut av blblioteken i landet. De delar även ut andra stipendier, bidrag och stöd, till exempel arbetsstipendier, resestipendier, samt stöd för manusförfattare.

Sveriges författarfond

PostkodStiftelsen

PostkodStiftelsen bestod tidigare av PostkodStiftelsen, Kulturstiftelsen och Idrottsstiftelsen, men har slagits ihop till en enda stiftelse. Allmännyttiga verksamheter, till exempel ideella föreningar eller stiftelser, kan söka finansiellt stöd av PostkodStiftelsen. Projekten ska verka för att främja nationella, sociala och kulturella samarbeten.

http://postkodstiftelsen.se/sok-stod/

Föreningen Norden

Föreningen Norden administrerar ett antal nordiska fonder som delar ut bidrag för Nordiska samarbeten och utbyten inom kultur, forskning och utbildning. Här finns det mer information om de nordiska fonderna som föreningen Norden administrerar och samarbetar med.

Svensk-isländska samarbetsfonden:

http://norden.se/om-foreningen/vara-uppdrag-och-projekt/fonder/svensk-islandska-samarbetsfonden/

Svensk-dansk kulturförening:

http://svenskdanskafonden.se/ansok/

Svensk-norska fonden:

http://www.svensknorskafonden.org/

Kulturfonden för Sverige och Finland:

http://www.kulturfonden.net/se

https://www.kulturfonden.fi/stipendierobidrag/

Svenska Kulturfonden ger understöd till utbildning, kultur och svenskspråkig verksamhet i Finland.

Stiftelsen Clara Lachmanns fond:

http://www.claralachmann.org/

Nordiska kulturfonden:

http://www.nordiskkulturfond.org/

Övriga kulturstipendier:

Längmanska kulturfonden:

http://www.langmanska.se/

Åke Wibergs Stiftelse:

http://ake-wiberg.se/

Maria Bonnier Dahlins stiftelse:

http://mariabonnierdahlinsstiftelse.se/

Arvsfonden:

http://www.arvsfonden.se/

Boverket (kulturlokaler):

http://www.boverket.se/

Filminstitutet:

http://www.filminstitutet.se/