Stipendier för musik

Här kan du hitta musikstipendier för utövande och studerande musiker. Stipendier för musiker kan exempelvis gå till att köpa in musikinstrument, hyra studietid, resor/turnéer eller studier.

Musikerförbundets stipendier

Musikerförbundet delar ut stipendier och studiebidrag i utbildningssyfte varje år. För att kunna ansöka måste man vara medlem i förbundet, vilket kommer med ett antal andra fördelar, så som rabatter på instrument och studiotid, mer förmånliga försäkringar, hjälp med tvister och avtal, samt övrig vägledning. Kostnaden beror på typen av medlemskap, men ligger omkring på ett par hundra kronor.
musikerforbundet.se

Albin Hagströms minnesfond

Sista ansökningsdag: 19 december
Stipendium för dragspelare och gitarrister inom populärmusik.
musakad.se

Arvid Brieands stiftelses stipendium

Sista ansökningsdag: 15 juli
För sångare som inte utbildas vid statligt musikinstitut.

Evert Taube-stipendiet

Sista ansökningsdag: 18 mars
För upphovspersoner eller andra som verkar i Evert Taubes anda, även organisationer. Stipendiesumman är 40 000 kr.
skap.se

Gustav Fränckels understödsstiftelse

Sista ansökningsdag: 30 september
För personer som arbetar eller har arbetat som musiker. Stiftelsens ändamål är att dela ut understöd till behövande svenska eller utländska musiker bosatta i Sverige. Företräde har personer som har arbetat som musiker på så kallade fria restauranger i Stockholm, främst Hasselbacken eller Berns salonger. Det ses dock inte som ett krav.
stiftelseansokan.se

J:son-stipendiet

Sista ansökningsdag: 30 september
Varje år delas J:son-stipendiet ut till en ung instrumentalist och kompositör som arbetar genreöverskridande i Björn J:son Lindhs anda. Syftet är i första hand att stödja och främja mottagarens fortsatta musikaliska utveckling. Sökanden ska vara bosatt och verksam i Sverige, fylla högst 35 det år ansökan avser och inte ha tilldelats stipendiet tidigare.
Stipendiesumman är på 25 000 kronor och delas ut i december.
bjornjsonlindh.se

Konstnärsnämndens arbetsstipendier

Sista ansökningsdag: 17 februari
Varje år fördelas cirka 200 stipendier på ett, två eller fem år inom musikområdet på 50 000/100 000 kr vardera.
konstnarsnamnden.se

Konstnärsnämndens bidrag/stipendium för internationellt kulturutbyte

Sista ansökningsdag: 5 februari, 2 maj, 3 september och 5 november.
Avser främst resekostnader vid gästspel, turné, uppförande vid festival eller olika samarbetsprojekt. Summan är på 3 000–30 000 kr.
konstnarsnamnden.se

Konstnärsnämndens projektbidrag

Sista ansökningsdag: 13 november.
Kan sökas för ett avgränsat experiment- eller utvecklingsarbete. Projektet ska ha ett tydligt formulerat mål, vara tidsbegränsat och ha en budget.
konstnarsnamnden.se

Kulturfonden för Sverige och Finland

Sista ansökningsdag 1 februari och 1 oktober.
För exempelvis förmedling av färdiga musikprogram i Finland eller finsk-svenskt samarbete inom musik. Stöd på upp till 50 000 kr delas ut.
kulturfonden.net

Längmanska kulturfonden

Stipendiesumma: 15 000 – 40 000 kr
Sista ansökningsdag 15 januari.
Stipendier delas ut för särskilda ändamål inom till exempel musik.
langmanska.se

Makarna Cederström-Wallengrens stipendiefond

Sista ansökningsdag 30 september.
Stipendier för kortare arbetsvistelser (ca 3 veckor) i Villa San Michele på Capri.
villasanmichele.eu

Musikaliska Akademiens nationella och lokala stipendier

Stipendiesumma: 25 000 och 75 000 kr
Sista ansökningsdag 30 september.
Stipendierna ska främja unga musikstuderandes utbildning. De avser alla kompletterande och/eller fortsatta högre musikstudier.
Exempel:

  • Nationella stipendier avseende det västerländska konstmusikområdet,
  • Studerande på folkmusik- och jazzområdena som är antagen och bedriver studier vid svensk eller utländsk högskola eller på annat sätt bedriver högskolemässiga studier enligt behörighetsbestämmelserna, 75 000 kr.

musakad.se

Olu Birgit Jeppsons fond

Sista ansökningsdag: 1 oktober
För musikterapi, stipendier för internationella musikterapikonferenser, studieresor med mera.
musakad.se

Rosenborg-Gehrmans studiestipendium

Stipendiesumma: 100 000 kr
Sista ansökningsdag: 3 maj
Delas ut till en begåvad musikstuderande i ett viktigt stadium av utbildningen.
http://www.gehrmans.se/

Ruud-Wallenbergs fond

Stipendiesumma: 20 000 – 50 000 kr
Sista ansökningsdag: 30 september
Stipendium för vidare sångstudier till unga, begåvade sångare bosatta i Norge eller Sverige. Ges företrädesvis till personer under 30 år. Den sökande ska vilja ha sång som sitt yrke. Med ansökningen ska följa en inspelning med en aria och en romans samt ett uttalande från den sökandes pedagog vid tillfället för ansökningen. Den ska även innehålla upplysningar om stämma, ålder och utbildning.

Sonia & Gustav Forssius stiftelse

Sista ansökningsdag: 31 mars
Stiftelsens huvudsyfte är att hjälpa unga svenska musiker och konstnärer till vidare studier och etablering i Frankrike. Svenska medborgare som är bosatta eller vistas stadigvarande i Frankrike kan söka pengar.
Läs mer på forssiusstiftelse.com

Stiftelsen Alvar Kraft

Stipendiesumma: 5 000 – 10 000 kr
Sista ansökningsdag: 31 oktober
Stipendier, resebidrag med mera för främjandet av unga svenska tonsättares studier och utbildning på 5 000–10 000 kr.
http://www.fst.se/

Stims stipendier

Stipendiesumma: 25 000 kr och 50 000 kr.
Sista ansökningsdag: 26 september
För medlemmar i Stim.
http://www.stim.se/

Ted Gärdestad-stipendiet

Stipendiesumma: 40 000 kr
Sista ansökningsdag: 25 februari
För sökanden som är max 25 år och skriver text och/eller musik på svenska
http://www.skap.se/