Stipendier för studier

Det finns många olika stipendier för studenter, hela vägen från grundskolan upp till universitetsnivån. Det är ett utmärkt sätt att finansiera sina studier på, förutsatt att man uppfyller kraven för det givna stipendiet. Vissa studentstipendier är exempelvis riktade mot studenter från en särskild region, eller ett särskilt lärosäte, medan andra är ämnade för utlandsstudier eller utbytesstudier.

Vissa riktar sig mot specifika ämnen eller områden, till exempel för att stötta forskning inom en viss specialitet. Vi fokuserar på bredare utbildningsstipendier som kan sökas av många. Om du inte hittar något lämpligt stipendium här så bör du undersöka om det finns särskilda stipendier för din skola, din kommun, din inriktning och så vidare.

Lista över stipendier för studier

Unionen Students Litteraturstipendium – Detta är ett självklart stipendium att ansöka för alla som studerar. Du blir medlem i Unionen för 100 kr och efter att du har tagit examen kan du få ersättning på upp till 3 325 kronor för studierelaterade utgifter, så som kurslitteratur. Du får tillgång till en extra förmånlig hemförsäkring hos If, samt möjligheten att söka fler av Unionens stipendier. Dessutom kan du få intervjuträning, lönecoaching, CV-granskning och annan rådgivning. Se bara till att du uppfyller kraven så får du stipendiet, garanterat.

Global Grant är en annan söktjänst för att hitta stipendier och fonder. Om du redan studerar på ett universtitet så har du förmodligen redan åtkomst till Global Grants sökmotor.

Axel och Sofia Alms Stiftelse delar ut stipendier till gymnasie- och folkhögskoleelever med goda studieresultat som behöver finansiellt stöd. Övriga krav är att sökanden är under 23 år gammal och har god närvaro.

Fredrika Bremer Förbundets Stipendiestiftelse delar ut studiestipendier till unga kvinnor (under 35 år) som är helttidsstuderande och minst har påbörjat tredje året på en eftergymnasial utbildning. Minst 120 högskolepoäng måste vara avklarade, alternativt 50% av en två- eller treårig utbildning.

Dr. Felix Neuberghs Stiftelse beviljar, bland annat, bidrag till ungdomars utbildning vid högskola, universitet eller motsvarande utbildning. Sökande måste vara under 25 år.

Ida Sohlbergs studiefond delar ut stipendium till ”pojkar som är duktiga i skolan, trevliga och har dålig ekonomi”, med prioritering för föräldralösa pojkar.

Pontus Nohres stiftelse delar ut studentstipendier till behövande ungdomar (under 25 år) som studerar på gymnasienivå.

Stiftelsen Sävstaholm ger bidrag till barn, ungdomar och vuxna som på grund av funktionsnedsättning är i behov av ekonomiskt stöd för utbildning eller annan utveckling.

Uppfostringsfonderna delar ut stipendium till studerande mellan gymnasienivå och första akademiska examen. Sökanden ska visa studiebehåvning eller speciell talang, samt vara i behov av ekonomiskt stöd.

Women Techmakers Scholars Program drivs av Google och delar varje år ut ett stipendium till kvinnor som studerar datavetenskap, datateknik, informatik eller ett närbesläktat tekniskt fält på ett universitet. Andra krav är studiebegåvning, ledarskapsförmågor och passion för att öka kvinnors involvering i datavetenskap.