Stipendier för studenter i Stockholm

Här kan du söka stipendier för studier i Stockholm.

Stockholm Universitets stipendier – Är du student eller forskare vid Stockholm Universitet så kan du ansöka om stipendier från universitetets stipendiestiftelser. Där finns det även information om vissa externa stipendier.
Stockholm stads lista av stiftelser – Stockholm stad förvaltar ett antal stiftelser som kan erbjuda bidrag eller stipendier, bland annat för ekonomiskt stöd till hushållet, utbildning, studiehjälpmedel, kulturell verksamhet, social verksamhet eller barn- och ungdomsverksamhet.
Gålöstiftelsen – Du som är student och folkbokförd i Storstockholm kan söka Gålöstiftelsens studiestipendium mellan 1 November och 4 Februari varje år.
Stiftelsen Ackordscentralens stipendier – Varje år delar Ackordcentralen ut två stipendier om 25.000 kr vardera till universitets- och högskolestuderande som skrivit en examensuppsats inom ett ämne som anknyter till deras verksamhet.
Stockholms Arbetareinstitutsförenings stipendier – Dessa två stipendier är ämnade för fördjupade studier som rör svenskt folkbildningsarbete. Stipendierna är på 50.000 kr vardera.