Idrottsstipendier

Det finns gott om stipendier för de som är aktiva inom idrott, så väl inrikes som utomlands. Möjligheterna att få ett stipendium ökar naturligtvis om du är ung och talangfull inom din sport. Om du vill söka i USA så ökar chanserna om det är en sport som inte är lika vanlig där – det är svårast att få inom t.ex. amerikansk fotboll, basket och cheerleading.

Många universitet och colleges erbjuder idrottsstipendier och om du söker stipendium för så väl studier som idrott så kan dina betyg ha en stor inverkan på chansen att få stipendiet. Det finns även rena idrottsstipendier, som kan ge bidrag till utrustning, träningsläger, resor och dylikt.

Här fokuserar vi på nationella stipendier, som kan sökas av många, men det finns även många lokala stipendier för idrott. Det kan vara värt att söka efter din ort + idrottsstipendium i t.ex. Google.

Riksidrottsförbundet

Riksidrottsförbundet (RF) erbjuder en mängd olika idrottsstipendier i samarbete med diverse fonder och organisationer. Här kommer vi att gå igenom dem, tillsammans med stipendier från föreningen Riksidrottens Vänner, med info om stipendiesummor, ansökningskrav och ändamål.

http://www.svenskidrott.se/stipendierochutmarkelser/RF-stipendier

Elitidrottsstipendium

Ansökan: 2 maj

Stipendiesumma: 50.000 kr

Kriterier: För idrottare på landslagsnivå som vill kombinera elitidrott med postgymnasiala studier på minst halvfart.

Riksidrottsförbundet erbjuder ett elitidrottsstipendium i samarbete med Svenska Spel. Det är till för elitidrottare som vill kombinera sina eftergymnasiala studier med idrottande på landslagsnivå. Stipendet är på 50.000 kr per stipendiat (25.000 per termin) och delas ut till 75 idrottare på idrottsgalan varje år. Elitidrottsstipendiet är en del av RF:s stöd till specialidrottsförbunden (SF), vilket innebär att de som söker stipendiet kommer att rangordnas av respektive SF.

Följ länken för mer information och ansökningsblankett på SvenskIdrott.se:

http://www.svenskidrott.se/Elitidrott/Elitidrottsstipendium

Riksidrottens Vänner

Ansökan: 31 december

Stipendiesumma: 5.000-25.000 kr

Föreningen Riksidrottens Vänner (RV) delar också ut stipendier från de fonder som föreningen förvaltar. Två av dem, RV-stipendiet och Bo Ekelund-stipendiet, finansieras helt av RV, medan övriga har delade förvaltare. Det finns bland annat stipendier för föreningar, förbund, idrottsledare, ungdomsledare, instruktörer, idrottsjournalister, resestipendier, samt utbildningsstipendier från RV.

Jämför alla RV:s stipendier här. Läs mer om deras stipendier och hur man ansöker på Riskidrottensvanner.se:

http://riksidrottensvanner.se/historik/om-stipendier/

Folksams idrottsfond

I samarbete med Folksam delar Riksidrottsförbundet ut ett särskilt stipendium med inriktning på barn- och ungdomsverksamhet. De exakta kriterierna och möjligheterna skiljer sig från år till år, samt distrikt till distrikt. Därför är det bäst att gå till RF.se och välja ditt distrikt från menyn ”Hitta ditt distriktsförbund (DF)” på vänstra sidan.

http://www.rf.se/

Prins Bertils och prinsessan Lilians idrottsfond

Ansökan: 1 december

Stipendiesumma: 5.000-20.000 kr

Stiftelsen delar ut stipendier för vidareutbildning av ledare och instruktörer. Stipendiet kan sökas av huvudorganisationer, förbund, föreningar eller enskild inom RF, SOK, Kungliga Automobilklubben (KAK), Kungliga Motorbåtsklubben, Svenska Aeroklubben, Livräddningssällskapet/Simfrämjandet (SLS) och Svenska Turistföreningen.

http://www.svenskidrott.se/stipendierochutmarkelser/RF-stipendier/PrinsBertilsochprinsessanLiliansidrottsfond/

Konung Gustaf V:s 90-årsfond

Ansökan: 15 september

Stiftelsen Konung Gustaf V:s 90-årsfond delar ut stöd för att stärka och utveckla verksamhet för ungdomar, till exempel via ledarutbildning. För mer information kan du besöka stiftelsens webbplats:

http://gv90.se/