Du har chansen att studera på högskolor och universitet över hela världen. Stipendier erbjuds för ett stort antal länder, kulturer och främmande språk. Det finns många stipendier, bidrag och lån som är specifika för ett visst land, men det finns även de stipendier som delas ut för studier i en mängd olika länder världen över.

Kulturstipendier

Varför är kulturell fördjupning en viktig del av att studera utomlands?

Alla utlandsstudier och program för främmande språk kombineras och erbjuds studenter som en uppslukande upplevelse som kan hjälpa dem att lära sig ännu mer. Frågan som uppstår är varför det är så viktigt att besöka en plats för att förstå dess kultur. Kommunikationen har blivit så global och det har blivit lätt för alla att se videofilmer från hela världen. Så vad är det som kräver en reseupplevelse?

När människor med olika bakgrund träffas för att dela med sig av sina kulturer och lära av varandra så händer vackra saker och världen blir en bättre plats.

Kulturell fördjupning är en oförglömlig effekt

Utlandsstudier och mellanårsprogram fokuserar kontinuerligt på den kulturella fördjupningsaspekten. Oavsett vart en student går, oavsett om det är i Europa eller Asien, är betoningen på denna aspekt uppenbar och så värdefull att hemvistelser arrangeras för att hjälpa en student att uppleva livsstilen som levs av invånarna i det landet. Vad är det som gör denna aspekt av utlandsstudier och studentutbyte så viktig?

Utlandsstudier och mellanårsprogram

Svaret ligger i erfarenhet. Man kan inte helt beskriva hur en viss upplevelse är bara genom att läsa eller titta på videor. Man måste ”vara där” för att uppleva något som har beskrivits som annorlunda. Böcker och allmän kunskap tyder på att livsstil och kultur är annorlunda i andra länder och trots alla videor på YouTube och andra medier kan detta faktum inte fastställas, såvida man inte tillbringar en tid på platsen i verkligheten.

En aspekt som är en djupt rotad anledning till att betona en kulturell fördjupning brukar inte beaktas när man förklarar vikten av utlandsstudier och studentreseprogram. Denna svårfångade aspekt är empati. En person ska ha förmågan att gå i en annan persons skor och se en situation från ett annat perspektiv. Detta är en egenskap som blir absolut nödvändig när man åker till ett annat land där sättet att leva och göra saker är annorlunda. Idag i ett tidevarv av global interaktion tillåter denna kvalitet friktionsfri kommunikation och en känsla av välvilja i internationella interaktioner. Detta är något som aldrig kan läras ut i en klass. Man måste lämna den bekanta miljön, resa utomlands för att studera och lära sig detta. Detta förklarar också inkluderingen av språkprogram i utlandsstudierna.

Varför är ett stipendium viktigt

När begreppet ses ur en annan synvinkel, ser man att de som lär sig ett främmande språk tycker att det är särskilt användbart att bo i landet (som språket är inhemskt i). Anledningen är att det är den naturliga miljön för det språket och därför blir det lätt för en elev att släppa alla hämningar och lära sig med lätthet. En känsla av äventyr är involverad på grund av allt det nya på platsen och en student använder villigt alla mentala förmågor för att anpassa sig och lära sig så mycket som möjligt. Detta ökar också elevens självförtroende. Denna idé har härletts från maximen som säger att erfarenhet är den bästa läraren.

Om man tittar på det så kan tanken bakom den kulturella fördjupningen i utlandsstudier jämföras med vilket studieområde som helst. Oavsett vad man lär sig, finns det alltid fältarbete eller praktiska uppgifter inblandade för att sätta den kunskapen på prov. Detta vidgar elevernas förståelse av ämnet, med hänsyn till andra faktorer som bara kan förstås när kunskapen tillämpas praktiskt. När allt kommer omkring ligger syftet med all kunskap i dess tillämpning och utveckling.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *