Här kan du läsa allt du behöver veta om hur man får ett stipendium för att studera utomlands? Vi kan hjälpa till för vår omfattande guide täcker allt, från vilken typ av internationella stipendier som finns till tips om hur man ansöker om ett stipendium.

Stipendier för studier utomlands

1. Stipendier för internationella studenter – vad du behöver veta!

Många studenter drömmer om att studera utomlands för att förverkliga sina drömmar. Det är ingen hemlighet att en utbildning utomlands ger studenter möjlighet att få nya vänner, få praktikerfarenhet, utforska världen, skapa professionella kontakter och fördjupa sig i en ny kultur. Även om det finns tydliga fördelar med att studera utomlands, kan stegen för att få det att bli verklighet vara skrämmande – speciellt om du har en budget.

Men många studenter tror felaktigt att det är för dyrt att studera utomlands för deras budget och vet inte var de ska börja med ansökningsprocessen för att få stipendier för att kunna studera i ett annat land. Den goda nyheten är att det finns gott om utlandsstipendier för internationella studenter som är intresserade av att läsa en kurs eller ta en examen utomlands. Dessa möjligheter kan sträcka sig från medel för att täcka din flygresa till stipendier som täcker allting från mat och boende till utbildningskostnader, vilket ger dig en möjlighet att studera utomlands helt gratis.

Universitet har stipendier för internationella studenter för att diversifiera sin studentkår och berika den kulturella upplevelsen för sina studenter. Utanför universiteten finns det också massor av organisationer som erbjuder stipendier som ett sätt att främja en global utbildning och internationella relationer. Det viktigaste att lära sig för att få ett stipendium för att studera utomlands, är att lära sig var man kan hitta internationella stipendier och vilka man är berättigad till. När du väl har tagit reda på vilken typ av stöd som finns tillgängligt och lärt dig hur du ansöker om ett stipendium så är allt som återstår att bestämma dig för var du kan få dina bästa utlandsstudier.

Så oavsett om du letar efter finansiering för en hel utbildning eller bara för en termin utomlands, läs vår guide för att hjälpa dig hitta alla stipendier för att studera utomlands som du behöver för att förverkliga dina drömmar!

Vad kan ett stipendium betyda för dig

2. Hur mycket kostar det att studera utomlands?

Kostnaden för att studera utomlands kan variera mycket beroende på längden på dina studier, vilket land och stad du väljer att studera i och vilken typ av boende du vill ha. Hela utbildningar är naturligtvis dyrare än att bara ta en enstaka termin eller kurs utomlands, och det är en stor skillnad mellan att behöva pengar för att studera helt gratis utomlands eller om man bara behöver täcka en del av kostnaderna. Det är viktigt att planera dina studier i förväg för att veta hur mycket ekonomiskt stöd du behöver.

Det finns flera andra faktorer att ta hänsyn till förutom studieavgifter. Den största faktorn kommer att vara levnadskostnaderna i din nya stad. Hur mycket kostar boendet i genomsnitt? Är maten vanligtvis dyr? Planerar du att äta och dricka ute på barer eller restauranger? Vill du resa en del medan du är utomlands?

Andra faktorer du bör överväga kan vara relaterade till de kurser du tar, visum och potentiella inkomster du kan ha utanför skolan. Kräver dina kurser att du köper dyrt material? Vilka är utgifterna förknippade med visum eller uppehållstillstånd? Kommer du att ha något deltidsjobb?

Även om det kan verka dyrt, finns det många sätt att hålla sig på en budget. Betala till exempel inte hyran ensam, utan hitta en rumskamrat! Eller laga mat själv när det så är möjligt. Att äta ute kan öka kostnaderna snabbt, särskilt om du lägger till drycker på notan. Leta också efter studentrabatter. Till och med några av världens mest kända attraktioner och sevärdheter erbjuder enorma rabatter om du visar upp en studentlegitimation, så passa på! Även om du bara hittar några partiella stipendier för att studera utomlands, kommer budgetering och studentrabatter att göra ditt liv så mycket enklare.

Stipendier: allt du behöver veta

3. Vad täcker ett stipendium för studier utomlands?

Vad stipendiemedel ska gå till varierar mycket beroende på vilka internationella stipendier du får och vem som ger dig dem. De flesta är utformade för att täcka dina grundläggande kostnader för att studera. Detta inkluderar undervisning, studentavgifter, böcker och andra skolrelaterade kostnader. I vissa fall kan en del av dina levnadskostnader också täckas, såsom mat och boende.

Andra stipendier för att studera utomlands är mindre strikta. Dessa kan ge dig en engångssumma som du kan använda för dina studier på det sätt du själv tycker är lämpligt. Det betyder inte att du kan eller bör spendera dina pengar på precis vad som helst, allt är fortfarande tänkt att finansiera din utbildning. Skillnaden är att du kan prioritera din egen budget och tillämpa det ekonomiska stödet därefter.

Var noga med att kontrollera villkoren när du lär dig hur du ansöker om ett stipendium. Det kan finnas krav från givarna eller organisationer, där stipendiet ses mer som en utbildningsinvestering snarare än en gåva för att du ska kunna studera utomlands gratis. Av den anledningen finns det vanligtvis en del villkor. Det är vanligt att internationella stipendier kräver ett visst betyg eller prestationsnivå som bibehålls under dina studier för att du ska fortsätta att få ett ekonomiskt stöd.

Det är också viktigt att ta hänsyn till när finansieringen kommer att delas ut. Stipendier för utlandsstudier betalas vanligen ut i sin helhet före terminsstart, men kan i vissa situationer delas ut i omgångar under hela året.

Medlen kommer också att betalas ut antingen till studenten eller direkt till universitetet. Varje skola eller organisation har också sina egna rutiner för när stipendiepengar kommer att delas ut, så se till att fråga i förväg så att du inte sitter fast med en stor räkning och inga pengar för att täcka den.

Stipendielistan

4. Vem ger stipendier för studier utomlands?

Stipendier kan komma från många källor och du är vanligtvis berättigad för att ta emot mer än ett. Kontrollera riktlinjerna för alla utlandsstipendier för att se vad du är kvalificerad för.

Det finns flera olika källor, såsom:

  • Universitet
  • Regeringar
  • Organisationer
  • Företag
  • Privata givare

Dessa institutioner drivs eller påverkas ofta av personer som själva har studerat utomlands och förstår värdet av en internationell utbildning. De brukar också lägga upp listor över de tidigare stipendiaterna! Så samtidigt som du tar reda på hur du får ett stipendium för att studera utomlands, titta på profilerna för de tidigare stipendiemottagarna och kontakta dem för råd. Källor till stipendier för internationella studenter är också något som varierar från land till land.

Vilken typ av stipendium du än väljer att ansöka om, så kom ihåg att ha tålamod och vara uthållig! Stipendier är ett utmärkt sätt att hjälpa dig att uppnå dina drömmar om studier utomlands.

Fortsätt läsa för att lära dig mer om de olika stipendieleverantörerna.

Universitetsstipendier

Universiteten är i regel alltid välvilliga till att hjälpa sina studenter att hitta utlandsstipendier och internationella stipendier. Antagningskontor kan automatiskt erbjuda stipendier och bidrag när du ansöker till en utbildning, eller så kan de kräva att du ansöker om ett ekonomiskt stöd i förväg.

För att hitta stipendier för internationella studenter genom en högskola eller ett universitet är det bäst att gå via en akademisk rådgivare eller ett ekonomiskt biståndskontor. Rådgivaren kommer att kunna rekommendera olika typer av stipendier du kvalificerar dig för baserat på dina akademiska meriter, atletisk förmåga, speciella talanger eller ekonomiska behov. Stipendier genom ett specifikt universitet kan erbjudas som full betalning för undervisning eller som en delbetalning.

Vid kortare studier, se till att kontrollera skolan där du planerar att studera utomlands. De kan erbjuda ett ytterligare ekonomiskt stöd om ett stipendium från ditt hemuniversitet inte räcker för att täcka alla kostnader. Om du läser ett helt utbildningsprogram vid ett universitet utomlands, kontrollera om ditt nya universitet erbjuder stipendier för internationella studenter. Ofta måste skolor uppfylla en viss kvot av internationella studenter, så de kommer därför ofta att erbjuda ekonomiskt stöd som ett incitament. Det gör att det är fullt möjligt att studera utomlands gratis på vissa skolor!

Statliga stipendier

När du letar efter information om hur du får ett stipendium för att studera utomlands, förbise inte statliga stipendier! Federala eller statliga regeringar är en stor källa till ekonomiskt stöd för internationella studenter.

I till exempel USA är regeringen den största källan till behovsbaserat ekonomiskt stöd, främst då i form av bidrag. Lokala regeringar i USA (till exempel regeringarna i Kalifornien eller New York) kan också finansiera bidrag och stipendier för studenter som går på college i deras delstater. Dessutom kan en del andra utländska regeringar erbjuda internationella stipendier eller globala stipendier för internationella studenter som vill studera i deras land.

För att hitta tillgängliga anslag och stipendier från regeringar är det användbart att kontakta landets ambassad för en mer detaljerad information.

Privata och individuella donatorstipendier

Många företag, stiftelser, samhällsorganisationer och klubbar sponsrar stipendier för att ge studenter en möjlighet att studera utomlands. Organisationer som erbjuder dessa typer av privata stipendier kan vara institutioner som fackföreningar, religiösa centra, offentliga organisationer eller klubbar. Dessa ”externa” eller ”privata stipendier” är i allmänhet en engångsform av stöd, och variera en hel  vad det gäller belopp och de har vanligtvis specifika behörighetskrav som ställs av givaren.

Enskilda donatorer är däremot individer som har inrättat en privat fond för att studenter ska kunna få ett ekonomiskt stöd. Dessa utlandsstipendier delas ut baserat på akademiska meriter eller ett ekonomiskt behov beroende på givaren.

För att hitta internationella stipendier genom enskilda givare krävs vanligtvis lite mer sökning och detektivarbete. Ibland annonseras dessa stipendier ut, men oftast så måste du själv söka upp dem på egen hand.

Utlandsstudier och mellanårsprogram

5. De olika typerna av stipendier för utlandsstudier

Nu när du vet var du kan hitta internationella stipendier är det också viktigt att veta vilken typ som erbjuds innan du lär dig mer om hur du ansöker om ett stipendium. Bidrag och stipendier kommer att ha olika behörighetskrav och kommer att täcka olika kostnader relaterade till utlandsstudier.

Men med en ordentlig planering och forskning så är du nu på en god väg att få ett ekonomiskt stöd för dina studier utomlands – oavsett om det är i form av meritbaserade stipendier, behovsbaserade stipendier, specifika examensstipendier eller annat stöd som du kvalificerar dig för. Kolla in några av de olika typerna av stipendier för internationella studenter nedan för att välja ett som passar just dig!

Meritbaserade stipendier

Meritstipendier är vanligtvis de som man främst kommer att tänka på när man tänker på ett stipendium. För att kvalificera dig för ett meritstipendium måste du visa upp en akademisk excellens. Den mest uppenbara indikatorn på din akademiska prestation är naturligtvis då dina betyg. Meritstipendier är dock inte bara begränsade till dina betyg. Vissa universitet kommer också att ta hänsyn till eventuella speciella talanger du kan ha, inklusive atletiska förmågor eller musikaliska färdigheter.

Pengarna som beviljas vid ett meritbaserat stipendium är nästan uteslutande till för att täcka studieavgifter. Om det endast täcker en partiell eller hel undervisning beror på universitetets budget, dina betyg eller ditt ekonomiska behov.

Behovsbaserade stipendier

Som namnet antyder delas behovsbaserade stipendier ut till studenter som har visat att de har ekonomiska behov för att kunna studera utomlands. Om studenten fortfarande får försörjning av sina föräldrar kommer de som delar ut stipendiet att analysera föräldrarnas inkomst och förmåga att betala för terminsavgifterna. De kan också titta på faktorer som medborgarskap och bosättningsstatus, antalet medlemmar i ditt hushåll, skattedeklarationer eller anställning. Om eleven delvis försörjer sig själv så kommer även den egna inkomsten att bedömas.

Behovsbaserade stipendier är utformade för att ge stöd till studier när studenter eller deras vårdnadshavare inte har råd med en undervisning och kostnader för studier. Dessa bidrag är oberoende av meritstipendier, och i vissa fall kan du kvalificera dig för både meritbaserade stipendier och behovsbaserade stipendier beroende på utbildningen eller universitetet. Var noga med att kontrollera med din rådgivare för att se vilken typ av internationella stipendier du är kvalificerad för.

Atletiska stipendier

Atletiska stipendier till förstklassiga idrottare delas ut av universitet för att rekrytera dem till sina atletiska lag. Fulltäckande stipendier för idrottare är vanligt vid många universitet, särskilt i USA. Idrottare tävlar om dessa prisade idrottsstipendier, men de kommer också med en del villkor.

Samtidigt som idrottare drar nytta av en gratis utbildning så måste de balansera en rigorös träning med studier. Idrottsstipendier delas ofta ut till idrottare när de går på gymnasiet, baserat på deras prestationer inom idrotten.

Program- eller fältspecifika stipendier

Programspecifika stipendier är oftast relaterade till en specifik nivå av studier såsom kandidat- eller masternivå, eller till ett specifikt program, såsom ett ingenjörs- eller ett sjuksköterskeprogram. Till exempel kan ett universitet erbjuda magisterstipendier till någon av sina masterstudenter eller så kan ingenjörsfakulteten erbjuda specifika stipendier för civilingenjörsprogram till sina ingenjörsstudenter.

Programspecifika stipendier kan erbjudas direkt från skolan, eller också från en privat donator som är knuten till universitetet, såsom en alumn som har inrättat en stipendiestiftelse. Ibland erbjuds dessa stipendier till dig vid din universitetsantagning och du behöver inte ens ansöka om dem.

Det finns också flera stipendier för internationella studenter inom denna kategori. Vissa universitet kan rikta in sig på studenter inom specifika områden för att öka sin egen internationella studentpopulation i specifika program.

Minoritetsstipendier

Om du tillhör en minoritetsgrupp, så dra nytta av de stipendiealternativ som skapats specifikt för dig. De flesta universitet vill säkerställa att de ger lika tillgång till utbildning. Därför erbjuder de stipendier till medlemmar av marginaliserade grupper som annars kanske inte haft tillgång till samma möjligheter som mer privilegierade studenter.

Berättigade grupper inkluderar, men är inte begränsade till, kvinnor, ras- eller etniska minoriteter och medlemmar av HBTQ-gemenskapen.

6. Ansöka om stipendium för studier utomlands

Så, vad händer härnäst?

Om du nu har gjort forskningen och gjort en lista över finansieringen du kan vara berättigad till, så är det dags att ta reda på hur du ansöker om ett stipendium! Många elever tycker att detta är det svåraste steget, men det behöver inte vara det. De flesta utlandsstipendier kommer att ha mycket specifika ansökningskriterier att följa. Med tanke på hur konkurrenskraftigt det kan vara att få ett stipendium, se till att du följer alla instruktioner och dubbelkollar allt ditt arbete. Ett bra första intryck är det första steget för att förverkliga dina drömmar om utlandsstudier.

Även om det kan vara mycket tidskrävande att ansöka om globala stipendier, är det väl värt den investeringen. Hur som helst så kan du följa våra tips för att göra processen mycket enklare och få din ansökan klar!

1. Gör en checklista

Till att börja med är det viktigt att är organiserad. Gör en lista över alla stipendier för internationella studenter du planerar att ansöka om och skriv sedan ner vad vart och ett kräver. Om du vet i förväg vad du behöver, blir det mycket lättare att samla in alla nödvändiga papper och dokument. Ofta kräver de flesta stipendier för utlandsstudier liknande saker, såsom utskrifter, rekommendationsbrev och uppsatser.

Du kan också anteckna hur mycket varje stipendium är värt och rangordna dem efter de du är mest berättigad till. Sedan, när du har organiserat din lista, är det dags att börja!

2. Samla den nödvändiga dokumentationen

Bestyrkta betygsuppgifter, uppsatser och rekommendationsbrev utgör de väsentliga delarna av din ansökan för stipendium för studier utomlands. Dubbelkolla dock alltid för att se till att inget annat krävs. Tänk också på att det kan ta mycket tid att begära och få både utskrifter och rekommendationsbrev från skolor. Dessutom vill du ta dig tid att skriva uppsatsen, så starta den här processen så snart som möjligt för att se till att du inte missar sista dagen när din ansökan ska vara inlämnad!

– Bestyrkta betygsuppgifter

En utskrift över dina akademiska betyg är en vanlig komponent i en ansökan om stipendier. Det finns två olika typer av utskrifter: officiella och inofficiella. Officiella utskrifter utfärdas direkt från universitetet och måste förseglas och direkt levereras till mottagaren. Inofficiella utskrifter är utskrifter av dina betyg och prestationer och är inte förseglade eller utfärdade direkt. Se till att du noggrant läser vilken typ av utskrifter som krävs för din ansökan och planera tillräckligt med tid för leverans tillsammans med sista ansökningsdag.

– Rekommendationsbrev

Syftet med ett rekommendationsbrev är att ge de som delar ut stipendier en inblick i dina kvalifikationer från någon som känner dig personligen. Det är bäst att fråga någon som du känner, antingen professionellt eller akademiskt om en referens, eftersom de tenderar att ha mest inflytande. Vissa som delar ut stipendier anger dock inte det specifikt, så om du inte har en professionell referens att ge, fråga någon annan du känner personligen. Fråga dock alltid personen i förväg så att det inte kommer som en överraskning när någon vänder sig till dem för att fråga om dina prestationer.

Om sista ansökningsdagen närmar sig och din rekommendator ännu inte har skickat in brevet, så var inte rädd för att skicka ut en artig påminnelse! Sen finns det inte så mycket mer att göra än att efteråt tacka de personer som ägnat sig tid åt att skriva ditt rekommendationsbrev!

– Uppsatsen

En av de mest avgörande komponenterna när man tittar på hur man får ett stipendium är den obligatoriska uppsatsen. Istället för att stressa över det, så betrakta uppsatsen som din chans att förklara för dem som delar ut stipendier varför du verkligen förtjänar deras ekonomiska stöd. Men först, notera om de har gett en specifik uppmaning eller har bett om någon specifik information. Om så är fallet, se till att du svarar på det och tillhandahåller all information som de begär.

Om de bara frågar om varför du förtjänar en finansiering för studier utomlands, så var inte orolig.

Använd några av följande punkter för att övertyga dem om att du verkligen förtjänar den här upplevelsen och att du är redo att ta den på allvar:

  • Förklara varför studier utomlands kommer att göra en stor skillnad för dina studier.
  • Låt dem veta varför du valde just det universitet där du vill studera.
  • Beskriv varför du behöver deras ekonomiska stöd för att uppfylla din dröm.
  • Förklara hur du planerar att fördela medlen på ett lämpligt sätt.
  • Visa upp din personlighet, passion och tidigare erfarenheter.

Glöm inte att korrekturläsa ordentligt innan du lämnar in din uppsats. Om möjligt så är det bra om någon annan tar sig en titt på den också, speciellt om det är en professor eller någon som har skrivit en uppsats för att ansöka om ett utlandsstipendium tidigare.

3. Granska och skicka

När du har slutfört alla nödvändiga steg, se till att ge din ansökan en sista granskning innan du skickar in den. På så sätt kan du se till att du har följt alla instruktioner och har inkluderat alla nödvändiga dokument.

Tänk på att varje ansökan om utlandsstipendium har sin egen sista ansökningsdag. Det finns tusentals internationella stipendier med vår- och sommardeadlines, och tusentals fler med höst- och vinterdeadlines. Nyckeln är att aldrig sluta söka efter nya stipendiemöjligheter, även efter att du har börjat ditt första år på universitetet.

Varje internationell stipendieansökan har olika riktlinjer för den nödvändiga dokumentationen. Se till att ge dig själv tillräckligt med tid för att organisera dig och slutföra din ansökan. Det gör att du kan undvika stress samtidigt som du producerar den bästa möjliga ansökan!

4. Gratulera dig själv till ett välgjort jobb!

När du trycker på skicka så så har du gjort allt du kan, sen är det bara att vänta på besked!

Du har nu lärt dig hur du får ett stipendium för att studera utomlands och har ökat dina chanser att åka på ditt livs äventyr. Oavsett om du i slutändan kan studera utomlands helt gratis, eller till en mycket lägre kostnad, så belöna dig själv med det faktum att din tid och ditt engagemang har lönat sig när du bor och studerar utomlands, omgiven av nya, internationella vänner samtidigt som du fördjupar dig i en helt annan kultur.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *