Stipendier för studier

Här hittar du stipendium för studenter. Det finns många olika typer av studentstipendier, hela vägen från grundskolan upp till universitetsnivån. Det är ett utmärkt sätt att finansiera sina studier på, förutsatt att man uppfyller kraven för det givna stipendiet.

Vissa studentstipendier är exempelvis riktade mot studenter från en särskild region, eller ett särskilt lärosäte, medan andra är ämnade för utlandsstudier, utbytesstudenter eller yrkesstudenter.

Vissa riktar sig mot specifika ämnen eller områden, till exempel för att stötta forskning inom en viss specialitet. Vi fokuserar på bredare utbildningsstipendier som kan sökas av många. Om du inte hittar något lämpligt stipendium här så bör du undersöka om det finns särskilda stipendier för din skola, din kommun, din inriktning och så vidare.

Lista över stipendier för studier

Unionen Students Litteraturstipendium – Detta är ett självklart stipendium att ansöka för alla som studerar. Du blir medlem i Unionen för 100 kr och efter att du har tagit examen kan du få ersättning på upp till 3 325 kronor för studierelaterade utgifter, så som kurslitteratur. Du får tillgång till en extra förmånlig hemförsäkring hos If, samt möjligheten att söka fler av Unionens stipendier. Dessutom kan du få intervjuträning, lönecoaching, CV-granskning och annan rådgivning. Se bara till att du uppfyller kraven så får du stipendiet, garanterat.

Till ansökan

Global Grant är en annan söktjänst för att hitta stipendier och fonder. Om du redan studerar på ett universtitet så har du förmodligen redan åtkomst till Global Grants sökmotor.

Till ansökan

Axel och Sofia Alms Stiftelse delar ut stipendier till gymnasie- och folkhögskoleelever med goda studieresultat som behöver finansiellt stöd. Övriga krav är att sökanden är under 23 år gammal och har god närvaro.

Till ansökan

Fredrika Bremer Förbundets Stipendiestiftelse delar ut studiestipendier till unga kvinnor (under 35 år) som är helttidsstuderande och minst har påbörjat tredje året på en eftergymnasial utbildning. Minst 120 högskolepoäng måste vara avklarade, alternativt 50% av en två- eller treårig utbildning.

Till ansökan

Dr. Felix Neuberghs Stiftelse beviljar, bland annat, bidrag till ungdomars utbildning vid högskola, universitet eller motsvarande utbildning. Sökande måste vara under 25 år.

Till ansökan

Ida Sohlbergs studiefond delar ut stipendium till ”pojkar som är duktiga i skolan, trevliga och har dålig ekonomi”, med prioritering för föräldralösa pojkar.

Till ansökan

Pontus Nohres stiftelse delar ut studentstipendier till behövande ungdomar (under 25 år) som studerar på gymnasienivå.

Till ansökan

Stiftelsen Sävstaholm ger bidrag till barn, ungdomar och vuxna som på grund av funktionsnedsättning är i behov av ekonomiskt stöd för utbildning eller annan utveckling.

Till ansökan

Uppfostringsfonderna delar ut stipendium till studerande mellan gymnasienivå och första akademiska examen. Sökanden ska visa studiebehåvning eller speciell talang, samt vara i behov av ekonomiskt stöd.

Till ansökan

Women Techmakers Scholars Program drivs av Google och delar varje år ut ett stipendium till kvinnor som studerar datavetenskap, datateknik, informatik eller ett närbesläktat tekniskt fält på ett universitet. Andra krav är studiebegåvning, ledarskapsförmågor och passion för att öka kvinnors involvering i datavetenskap.

Till ansökan

Jernkontoret är stålindustrins branschorganisation, som via Löwensköldska fonden, Jonas Kjellberg och Berndt Wijkanders stipendiefond och sina egna högskolestipendier erbjuder stipendier för studerande med bergsvetenskaplig inriktning vid civilingenjörsprogrammen Materialdesign (KTH), Industriell miljö och processteknik (LTU) eller Bergsskolan i Filipstad.

Stipendiebelopp: 10 000 – 50 000 kr

Mer info

Anders Sandrews Stiftelse delar årligen ut två olika stipendier till konstnärliga studenter med särskild talang, speciellt inom film och teater. Det ena är ett personligt utbildningsstipendium, vilket kan sökas för postgymnasial utbildning till personer som ej har fyllt 30 år. Det andra är ett särskilt stipendium för filmmanus. Arbetet ska resultera i ett väl genomarbetat och fullständigt långfilmsmanus.

Stipendiebelopp: 60 000 – 80 000 kr för utbildningsstipendium, 150 000 kr för filmmanusstipendiet

Mer info
Doktor Felix Neuberghs stiftelse delar ut så väl allmänna bidrag som forskningsbidrag. Ungdomar som är bosatta i Sverige kan ansöka om bidrag till eftergymnasiala stuider vid högskola, universitet eller motsvarande utbildning.

Sista ansökningsdag: 31 oktober

Fredrika Bremer Förbundet kan ge bidrag till behövande kvinnor, för exempelvis utbildning, vård och rekreation. Stiftelsen ger företräde för kvinnor som varit engagerade i frågor som ligger Fredrika Bremer Förbundet nära.

Sista ansökningsdag: 1 mars

Stipendiesumma: 5 000 – 10 000 kr