Stipendier för utlandsstudier

Om du vill studera utomlands så kan du kvalificera för stipendier för att finansiera dina utlandsstudier. Det är svårt nog att få ekonomin att gå ihop som student och om man dessutom ska flytta till ett nytt land så är finansiella stöd mer än välkomna.

Dessa kan exempelvis vara resestipendier, stipendier för utbytesstudenter eller för utlandsstudier.

Lista över stipendier för utlandsstudier

Anérstiftelsen delar ut stipendier till sökande för avancerad utbildning, företrädesvis vid utländskt utbildningsinstitut, när inga andra ekonomiska möjligheter står till buds såsom studiebidrag, studielån etc.

Sista ansökningsdag: 15 maj

Anna Whitlocks minnesfond delar ut stipendier åt ungdomar som efter avslutad skolgång önskar studera utomlands. Dylika stipendier skall företrädesvis ges för studier i konst, musik, naturvetenskap och teknik.

Sista ansökningsdag: 1 september

EF:s Stipendier för studier utomlands kan sökas av alla universitetsstudenter med en inlärningssvårighet som studerar i Sverige. Det kan exempelvis vara dyslexi, dyskalkyli, adhd eller add.

Erasmus+ är ett utbytesprogram som ger studenter möjlighet att studera utomlands i Europeiska länder i 3–12 månader.

Stipendiesumma: 315 – 420 euro i månaden.

Erik och Göran Ennerfelts Stiftelse för Svensk Ungdoms Internationella Studier delar varje år ut omkring 10 stipendier till högskole- och universitetsstuderande utomlands.

Sista ansökningsdag: 15 mars

Stipendiesumma: 50 000 – 100 000 kr

Minor Field Studies är utlandsstipendier för fältstudier, som kan sökas av dem som är i slutet av högskolestudierna och vill fördjupa sina kunskaper om globala utvecklingsfrågor.

Stipendiesumma: 27 000 kr

Nordtek resestipendium för studenter kan sökas av universitetsstudenter som vill ta en termin eller två i ett annat nordiskt land. Du måste vara student och söka plats i ett tillhörande universitet.

Sista ansökningsdag: 31 mars / 15 oktober

Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation – Resestipendium för utbytesstudenter mellan Sverige och Japan.

Sista ansökningsdag: 1 mars

ST delar två gånger om året ut två olika stipendier. Ett för fackliga studier utomlands och ett för laborativ personals deltagande vid konferenser och kongresser. Som studentmedlem kan du söka stipendium för att genomföra en fältstudie utomlands som ska resultera i en (relevant) uppsats.

Sista ansökningsdag: 15 april / 31 oktober

Sverige-Amerika Stiftelsen delar ut stipendier för master-, doktorand- och postdoktorala studier i USA och Kanada. Stipendier kan sökas för 6-12 månaders studie-/forskningsvistelse.

Destination: USA / Kanada

Sista ansökningsdag: 14 september

Stipendiesumma: 50 000 – 400 000 kr

Estrid-Ericsons stiftelse har som syfte att stödja vetenskaplig forskning och ungdoms utbildning, med särskilt fokus inom formgivning, konsthantverk, hantverk och industridesign. Bidrag kan sökas för eftergymnasiala studier som inte kan finansieras med CSN och kan exempelvis gå till studieresor, deltagande i symposier, kursavgifter och dylikt.

Sista ansökningsdag: 1 oktober

Stipendiesumma: 3 000 kr – 10 000 kr

Stiftelsen Folke Bernadottes Minnesfond delar ut stipendium till grupper och enskilda för internationella utbyten. Detta kan i vissa fall täcka utlandsstudier, fältstudier och så vidare.

Sista ansökningsdag: Varierande

Konsumentverket anordnar en uppsatstävling varje år, där de bästa uppsatserna får dela på 50 000 kronor. Studerande vid högskolor och universitet får delta och uppsatserna måste handla om konsumtion, samt vara relevanta för Konsumentverket och konsumentpolitiken.

Sista ansökningsdag: 30 augusti

Stipendiesumma: 50 000 kr

Svenska Institutet

Svenska Institutet främjar internationella utbyten inom kultur, utbildning, forskning, samhälle och media, med avsikt att bygga relationer, samt skapa förtroende för Sverige i världen. Detta inkluderar diverse rese- och studiestipendier.

Alla stipendier från SI

Visbyprogrammet – Resestipendium för student

North2north utlandsstipendier

Frankrike

Alliance Française syftar till att främja det franska språket, samt den franska litteraturen, vetenskapen och konsten. De delar årligen ut ett stipendium för högskole- och universitetsstudier i Frankrike, på franska. Sökanden måste ha förkunskaper i franska och studierna ska omfatta minst 4 månader (en termin). Stipendiebeloppet är som regel 15 000 kr. Konstnärliga studenter kan ansöka om Pontus Gratestipendiet, vilket är på 20 000 kr. Lärare kan ansöka om ett särskilt stipendium för vidareutbildning i franska.

Sista ansökningsdag: 1 april

Stipendiesumma: 15 000 kr / 20 000 kr (konststudenter)

Mer info

Svensk-Franska stiftelsen delar ut studiestipendier på upp till 25 000 kr, samt forskningsstipendier upp till 200 000 kr, för svenskar som vill studera eller bedriva vetenskaplig forskning i Frankrike.

Tessinsällskapet delar ut stipendier som är avsedda för studier av franska språket, under vistelse i Frankrike i minst 2 månader.

Sonia och Gustav Forssius Stiftelsen delar ut stipendier till svenska medborgare som är bosatta i Frankrike, antingen för studier eller för andra projekt.